Kvalifikace


Jak to všechno začalo:


   Narodil jsem se v Písku, ale celý můj život je spojený s Táborem a Českými Budějovicemi. Jihočeský kraj mám zkrátka v krvi a těžko by se hledal hezčí kousek naší republiky.
   Od svého mládí jsem byl veden ke sportu zvláště k atletice a volejbalu, který se na relativně dlouhou dobu stal i zdrojem financí na studia střední a vysoké školy, kurzu odhadů nemovitostí a nyní i na doktorské studium.
   Již při studiu na ZF JČU (obor Pozemkové úpravy a převody nemovitostí) mě velice bavily předměty spojené s oceňováním nemovitostí, ze kterých jsem vykonal státní závěrečnou zkoušku. Dále jsem na vysoké škole získal spoustu vědomostí, které jsou při práci odhadce nemovitostí velice užitečné. Těmito předměty byly například katastr nemovitostí, pozemkové úpravy, geodézie, realitní činnost a trh nemovitostí a spousta dalších.
   Při svém studiu, jak jsem již avizoval, jsem byl profesionálním hráčem, který působil v ČB, juniorských i seniorských národních týmech. Ve své kariéře jsem měl štěstí a získal tři tituly mistra ČR a zahrál si nejvyšší evropské soutěže. Nyní působím v celku Eurositex Příbram a trénuji veřejnost v beachvolejbalové hale v Českých Budějovicích.
   Vždy jsem si uvědomoval, že profesní život jakéhokoli profesionálního sportovce je velmi krátký, a tak jsem nikdy nelenil a šel si za svým cílem, kterým byl a stále je dobré vzdělání a pohyb ve světě odhadů nemovitostí a znaleckých posudků. V tomto směru jsem měl veliké štěstí na skvělé lidi, kteří mi moc pomohli a pomáhají dodnes. Bez těchto lidí by cesta k této práci byla velice složitá a občasné zádrhely jen těžko řešitelné.
   Již na vysoké škole jsem se učil v předmětu oceňování nemovitostí o tzv. ceně administrativní (tj. zjištěné), která se určuje dle zákona č. 151/1997 Sb. a aktuální vyhlášky. Tento zákon se využívá hlavně pro stanovení základu daně. V této oblasti oceňování nemovitostí se stále zdokonaluji hlavně spoluprací se soudními znalci.
   S tržní hodnotou se v současné době setkávám nejčastěji při odhadech nemovitostí, kde je třeba odhadu obvyklé ceny. Tento druh ocenění využívá tří hlavních přístupů ocenění (nákladový, výnosový, porovnávací). Využívá se při dědictví, prodeji a koupi nemovitosti, čerpání z dotačních titulů atd.