Znalecký posudek

   Znalecký posudek se vyhotovuje hlavně pro soudy, finanční úřady nebo v případě vkladu hmotného majetku do společnosti.

   Nejčastěji se vypracování znaleckého posudku využívá pro potřeby finančního úřadu při stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. Povinností při každém převodu je zaplatit tuto daň.  Dalšími příklady využití posudku vyhotoveného znalcem jsou například: restituce, exekuce, vypořádání  SJM apod.
  
   U daně z nabytí nemovitostí je několik možností jak tuto, mnohdy nepříjemnou, věc vyřešit. Pokud nechcete určit tzv. směrnou hodnotu, nebo tato hodnota určit nelze, je třeba zhotovení znaleckého posudku. Z něho finanční úřad vyměří výši daně.  Pokud je ovšem kupní cena nemovitosti vyšší, platí se daň z této ceny. Na druhou stranu, když je cena stanovena znalcem, finanční úřad ji sníží o 25%. Opět ale platí, že takto ponížená cena nemůže být nižší než kupní cena. Určitým zvýhodněním může být fakt, že náklady na posudek se mohou odečíst od základu pro stanovení daně. Takto stanovená cena však nezobrazuje reálnou cenu nemovitosti.  Administrativní cena (tj. zjištěná cena) se vypočítá ze zprůměrovaných hodnot, které jsou upravené o určité koeficienty. Reálnou hodnotu určuje tržní hodnota (tj. obvyklá cena).